بر اساس اعلام آخرین نتایج رتبه بندی موسسه «یو. اس. نیوز»، دانشگاه یزد در بین ۳۶ دانشگاه حائز رتبه بندی در این موسسه قرار گرفت.

به گزارش صبح ساباط این نظام به رتبه‌بندی پیرامون هزار و ۵۰۰ مؤسسه برتر از بیش از ۸۰ کشور پرداخته و تنها مؤسسه‌هایی در این نظام ارزیابی می‌شوند که دست‌کم هزار و ۲۵۰ مقاله در پنج سال گذشته در نمایه‌نامه وب آو ساینس داشته باشند.

داده‌های ارزیابی این سنجش‌ها با همکاری شرکت کلاریویت آنالیتیکس به عنوان ناشر پایگاه اینسایتس گردآوری و توسط موسسهU.S.News ارزیابی می‌شود.

این رتبه بندی بر اساس شاخص‌هایی همچون آوازه جهانی پژوهشی، آوازه منطقه‌ای پژوهشی، شمار انتشارات، کتاب‌ها، همایش‌ها، تأثیر استنادی تعدیل‌شده، شمار همة استنادها، شمار انتشارات در میان ۱۰ درصد انتشارات با کیفیت، نسبت انتشارات در میان ۱۰ درصد انتشارات با کیفیت، شمار همکاری جهانی، شمار همکاری جهانی، شمار مقاله‌های پراستناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت، و نسبت مقاله‌های پراستناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت برای ارزیابی دانشگاه‌ها بهره می‌گیرد.

به گفته مدیر همکاری‌های علمی بین المللی دانشگاه یزد، با توجه به شاخص‌های اعلام شده در این رتبه بندی و همچنین شاخص‌های موجود در نظام‌های رتبه بندی دیگر، کیفیت فعالیت پژوهشی و انتشارات مقالات علمی با درصد ارجاع مقاله حائز اهمیت است که این مهم می‌بایست برای ارتقا رتبه دانشگاه‌های یزد در نظام‌های رتبه بندی مورد توجه اعضای محترم هیأت علمی و نیز برنامه ریزی مسؤولین دانشگاه قرار گیرد.

در جدول نتایج رتبه‌بندی دانشگاهای ایران اعم از دانشگاه‌های پزشکی و غیر پزشکی، دانشگاه یزد در میان دانشگاه‌های غیر پزشکی کشور حائز رتبه ۱۳ شده است.