تفاهم ساخت خیری خانه های بهداشت شمس اباد و اسداباد سفلی شهرستان ابرکوه و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد به امضا رسید.
به گزارش صبح ساباط؛ مسئول امور خیرین دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: با توجه به نیاز مرکز بهداشت شهرستان ابرکوه به منظور ارتقای خدمات بهداشتی درمانی بیماران و مراجعان تفاهم نامه ساخت خیری خانه های بهداشت در شمس اباد و اسداباد شهرستان ابرکوه مابین خیر بزرگوار جواد نوشادی و معاونت بهداشتی دانشگاه منعقد شد.

دکتر لطفی افزود : خیر بزرگوار هزینه ساخت کامل به همراه تاسیسات مورد نیاز را به مجموع مساحت ۳۰۰ متر مربع تامین و نسبت به ساخت ان اقدام می کند. مسئول امور خیرین دانشگاه علوم پزشکی یزد تصریح کرد: پروژه زیر نظر دفتر فنی دانشگاه و با حضور پیمانکار ذیصلاح ساخته خواهد شد و مرکز بهداشت شهرستان ابرکوه نسبت به تجهیز ساختمان ها جهت بهره برداری اقدام می کند.

گفتنی است این جلسه با حضور نماینده خیر، معاون توسعه و منابع دانشگاه، مشاور رئیس دانشگاه و مسئول امور خیرین، معاون اجرائی مرکز بهداشت استان، مدیر منابع فیزیکی و طرح های عمرانی و مسئول امور هماهنگی خیری دانشگاه برگزار شد.