رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: بنا به پیشنهاد دبیرخانه جشنواره شهید رجایی و تصویب شورای راهبری توسعه مدیریت استان "تندیس ویژه جشنواره شهید رجایی در سال 1399" به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اهداء می شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: بنا به پیشنهاد دبیرخانه جشنواره شهید رجایی و تصویب شورای راهبری توسعه مدیریت استان “تندیس ویژه جشنواره شهید رجایی در سال ۱۳۹۹” بابت تلاش‌های موثر در راستای مبارزه با شیوع ویروس کرونا و تامین سلامت و بهداشت عمومی استان به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اهداء می شود.

سید مجتبی حسینی پور افزود :مدافعان سلامت تنها یک خدمت درمانی را ارائه نکردند بلکه در دفاع از تمامیت سلامت کشور خوش درخشیدند و نظام سلامت کشور و استان یزد مرهون از خود گذشتگی و خدمات ارزنده آنهاست .

وی همچنین از پایان فرایند ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان یزد خبر داد و افزود عملكرد ۵۳ دستگاه در چارچوب ۷ محور شاخص هاي عمومي و نیز شاخص اختصاصی مورد بررسی قرار گرفت و این نتایج در دومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان به تصویب رسید.

وی این محورها را شامل اصلاح ساختار سازمانی ، توسعه دولت الکترونیک ، مدیریت سرمایه انسانی ، شفافیت و مدیریت مالی ، بهبود فضای کسب و کار ، سلامت اداری ، مسئولیت پذیری و پاسخگویی و استقرار نظام مدیریت عملکرد ذکر کرد .

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت : بزودی دستگاههای برگزیده  در ۵ گروه معرفی خواهند شد .

حسینی پور افزود در جشنواره شهید رجایی و برای اولین بار درسطح استانها جایزه دولت الکترونیک به دستگاه برتر اهدا می شود و از سه دستگاه  برتر نیز که دارای اقدامات برجسته در راستای اولویت‌های توسعه‌ای استان بوده اند؛ تقدیر خواهد شد.

دبیر شورای توسعه مدیریت استان اظهار امیدواری کرد برگزاری این جشنواره در نهادينه‌كردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملكرد دستگاه‌هاي اجرایی در استان در سطوح مختلف مفید واقع شود .