مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد گفت: از ابتدای سال تا کنون بیش از ۲۰۰ پروژه ی مرمتی بناهای تاریخی در استان انجام شده است.

به گزارشصبح ساباط، سید مصطفی فاطمی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد بحران کرونا را بهترین زمان برای مرمت بناهای تاریخی و توسعه ی زیرساخت های گردشگری دانست و گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۲۰۰ پروژه مرمتی در استان انجام شده است.

وی به محدودیت اعتبارات این اداره کل اشاره کرد و افزود: اکثر پروژه های مرمتی به صورت امانی و پیمانی مرمت شدند و در کنار آن کمپ های داوطلبانه مرمت بناها تاریخی شکل گرفتند.

فاطمی با بیان اینکه حفاظت از میراث فرهنگی و بناهای تاریخی وظیفه همگانی است، اظهار داشت: تعداد بناهای تاریخی در استان یزد بسیار زیاد است و نیروی انسانی اداره میراث فرهنگی به تنهایی نمی تواند از آنها حفاظت کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد با اشاره به اینکه یزد در برگزاری کمپ های داوطلبانه پیشرو بوده است، افزود: این اتفاق و همکاری جامعه محلی باعث شده تا احساس مسئولیت بیشتری نسبت به حفاظت از میراث فرهنگی خود داشته باشند.