رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان یزدگفت:از اول تیرماه مقدار 2650 تن شکر سهمیه تنظیم بازاردر سطح استان یزد توزیع شده است.

به گزارش صبح ساباط، محمد رضا علمدار یزدی گفت:  این میزان شکر با هدف تنظیم بازار ودر بسته های ۹۰۰گرمی با قیمت مصرف کننده ۷۲۰۰تومان  دراستان یزد توزیع شد.

رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان با بیان اینکه با پیگیریهای انجام شده ۱۰۰درصد شکر سهمیه استان در تیرماه جذب شده است افزود : از میزان ۲۶۵۰ تن سهمیه شکر تیرماه استان به ترتیب مقدار ۴۲۷ تن شکر سهمیه خانواردر بسته بندی ۹۰۰گرمی با قیمت مصرف کننده۷۲۰۰تومان  در سطح واحدهای صنفی و فروشگاههای منتخب  و مقدار ۸۹۰ تن شکربا قیمت ۶۷۰۰تومان بین واحدهای تولیدی صنفی و مقدار ۱۳۳۳ تن شکر بین واحدهای تولیدی صنعتی توزیع شده است.

علمدار یزدی افزود تمامی مراحل جذب و توزیع بین فروشندگان و مصرف کنندگان با نظارت کامل بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف انجام می شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی افراد و یا دستگاه های توزیع کننده، بازرسان متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی می کنند.

  • منبع خبر : یزدرسا