بررسی ها نشان می دهد استان یزد با 0.6 کاهش در شاخص باروری کل بیشترین کاهش را در میان استان های کشور داشته است.

دکتر عباس علوی راد نوشت: جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد شاخص “میزان باروری کل” استان یزد از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ بیشترین کاهش را در کشور داشته است.

وی با اشاره به این که شاخص باروری کل استان یزد ۰٫۶ کاهش داشته است، افزود: این شاخص از ۲٫۶ فرزند در سال ۱۳۹۶ به ۲ فرزند در سال ۱۳۹۸ رسیده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: این شاخص برای کل کشور از ۲٫۱ فرزند در سال ۱۳۹۶ با ۰٫۴ کاهش به ۱٫۷ فرزند در سال ۱۳۹۸ رسیده است.

بررسی ها نشان می دهد استان یزد با ۰٫۶ کاهش در شاخص باروری کل بیشترین کاهش را در میان استان های کشور داشته است.

علوی راد خاطرنشان کرد: به نظر می رسد افزایش نرخ بیکاری، افزایش فاصله طبقاتی و کاهش قدرت خرید در شیب نزولی شاخص باروری کل استان یزد تاثیر گذار بوده است.