شهردار مهریز: ساخت و ساز در اراضی فاقد کاربری مسکونی خصوصا در حریم شهر ممنوع است.

به گزارش صبح ساباط، زارع زاده گفت: مردم باغ شهر تاریخی مهریز جهت جلوگیری از بروز مشکلات قانونی و حقوقی از معامله زمین‌های واقع در خارج از محدوده شهر و روستا‌ها جهت ساخت و ساز مسکن خودداری کنند.

شهردار مهریز گفت: به استناد قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، هرگونه واگذاری و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی یا با کاربری معارض، به اشخاص حقیقی یا حقوقی و شرکت‌های تعاونی برای امر مسکن ممنوع است.

وی با بیان اینکه برخی افراد سودجو اراضی فاقد کاربری مسکونی خصوصا در حریم شهر را جهت ساخت مسکن به افراد واگذار می‌کنند اظهار داشت: این امر موجب بروز مشکلات مالی و حقوقی برای همشهریان شده است، و در راستای صیانت از حقوق مردم دستگاه‌های ذیربط موظف به برخورد قاطع با متخلفین می‌باشند.

  • منبع خبر : خبرگذاری صداوسیما