به گزارش اشکذر خبر، محمد رضا علمدار یزدی، از صدور ۲۹ فقره پروانه بهره برداری برای واحدهای صنعتی استان خبر داد و گفت: این مجوزها طی دوماهه سالجاری صادر شده و برای صدور این تعداد پروانه بهره برداری، ۸۸۵ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد اضافه کرد: […]

به گزارش اشکذر خبر، محمد رضا علمدار یزدی، از صدور ۲۹ فقره پروانه بهره برداری برای واحدهای صنعتی استان خبر داد و گفت: این مجوزها طی دوماهه سالجاری صادر شده و برای صدور این تعداد پروانه بهره برداری، ۸۸۵ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد اضافه کرد: با صدور این تعداد پروانه بهره‌برداری ۱۹۷ نفر به صورت مستقیم مشغول به کار شدند.

علمداریزدی در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت ۸۴۰ فقره صنایع معدنی در استان یزد اشاره کرد و اظهار داشت: در این صنایع ۳۶۶۱۷ نفر مشغول به کار هستند.

رئیس سازمان صمت استان یزد همچنین از اشتغال  ۱۲۱۸۸ نفر در معادن استان یزد خبر داد.

این مقام مسئول در خصوص صدور مجوز اکتشاف معدن دهشیر که با اعتراضات مردمی نیز همراه شده بود گفت: پروانه اکتشاف معدن مذکور وفق قانون از ارگانهای موضوع ماده ۲۴معادن استعلام و بر اساس پاسخ مثبت ارگانهای مذکور و انجام سایر مراحل اداری و قانونی صادر شده است.

وی در پایان پیرامون برنامه های اداره صمت استان جهت تحقق شعار سال با عنوان «جهش تولید» تاکید کرد: در سال جاری نیز سیاست‌ها و راهبردهای سال گذشته با محوریت جهش تولید در پیش گرفته خواهد شد و تمام ظرفیت‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دستگاه‌های زیرمجموعه و مرتبط برای تحقق این شعار به میدان عمل خواهد آمد.

منبع: یزدرسا