به گزارش صبح ساباط، غلامرضاسالاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد گفت: حسب گزارش اداره کل اطلاعات استان مبنی بر مباشرت در قاچاق ارز ، گزارش تخلف به تعزیرات حکومتی ارسال شد. وی افزود: این پرونده در شعبه تعزیرات حکومتی یزد پس از بررسی و انجام استعلامات لازم و ختم کامل دادرسی و با احراز تخلف […]

به گزارش صبح ساباط، غلامرضاسالاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد گفت: حسب گزارش اداره کل اطلاعات استان مبنی بر مباشرت در قاچاق ارز ، گزارش تخلف به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی افزود: این پرونده در شعبه تعزیرات حکومتی یزد پس از بررسی و انجام استعلامات لازم و ختم کامل دادرسی و با احراز تخلف ، فرد متخلف را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت  ۳۳ میلیارد و ۷۷۹میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

منبع: یزد رسا