به گزارش صبح ساباط به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه یزد- بر اساس ارزیابی کمیته راهبرد و توسعه کسب و کار مخابرات ایران در خصوص ارزیابی شاخص های مختلف،مخابرات منطقه یزد در شاخص رشد مشترک فعال اینترنت پرسرعت در بین مخابرات مناطق کشور،بر سکوی نخست کشوری ایستاد. این ارزیابی مربوط به فروردین ماه سال جاری […]

به گزارش صبح ساباط به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه یزد- بر اساس ارزیابی کمیته راهبرد و توسعه کسب و کار مخابرات ایران در خصوص ارزیابی شاخص های مختلف،مخابرات منطقه یزد در شاخص رشد مشترک فعال اینترنت پرسرعت در بین مخابرات مناطق کشور،بر سکوی نخست کشوری ایستاد.

این ارزیابی مربوط به فروردین ماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته بوده است و مخابرات منطقه یزد با واگذاری بیش از ۵ هزار پورت اینترنت پرسرعت و رشد ۷ درصدی نسبت به سال گذشته موفق به کسب این رتبه شد.

شایان ذکر اینکه در حال حاضر بیش از ۸۶ هزار نفر از مردم استان یزد مشترک اینترنت پرسرعت مخابرات منطقه یزد هستند.