جلسه کمیته امور بین‌الملل شمیم با موضوع بررسی خواهر خواندگی شهر جهانی یزد با شهرهای مختلف جهانی با اشتراکات فرهنگی و تمدنی در دفتر این موسسه برگزار شد. مهدی دانش یزدی رئیس کمیته بین الملل شمیم با تاکید بر استفاده از ظرفیت وزارت امورخارجه لزوم هماهنگی و تعامل با وزارت امورخارجه را مورد تاکید قرار […]

جلسه کمیته امور بین‌الملل شمیم با موضوع بررسی خواهر خواندگی شهر جهانی یزد با شهرهای مختلف جهانی با اشتراکات فرهنگی و تمدنی در دفتر این موسسه برگزار شد.

مهدی دانش یزدی رئیس کمیته بین الملل شمیم با تاکید بر استفاده از ظرفیت وزارت امورخارجه لزوم هماهنگی و تعامل با وزارت امورخارجه را مورد تاکید قرار داد.

لزوم خواهر خواندگی شهر یزد با سایر شهرهای جهانی، بررسی کشورها و شهرهای مختلف جهانی مناسب و لزوم خواهر خواندگی شهر یزد در راستای رونق صنعت گردشگری این شهر جهانی از مواردی بود که در این جلسه و با حضور عزیزی شهردار یزد، عباسی عضو شورای شهر یزد، فاطمی مدیرکل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد، حسین اربابی معاون امور سرمایه‌گذاری و پارلمانی سازمان میراث فرهنگی مورد بحث، اقبالی زارچی دیپلمات ارشد یزدی‌تبار، محمد رضا کارگر مدیر کل موزه‌های کشور، سعید آبادی مدیر کل اسبق یونسکو در ایران و جمعی از صاحب‌نظران مورد نقد و بررسی قرار گرفت.