به گزارش اشکذرخبر،  روابط عمومی مخابرات منطقه یزد – مهدی فرجی کارشناس و مسئول روابط عمومی مخابرات منطقه یزد از طرف زارع سرپرست مخابرات به سمت سرپرستی اداره روابط عمومی منصوب شد. شایان ذکر اینکه مهدی فرجی با بیش از ۲۷ سال سابقه کار در روابط عمومی در پست کارشناس مسئول در این حوزه مشغول […]

به گزارش اشکذرخبر،  روابط عمومی مخابرات منطقه یزد – مهدی فرجی کارشناس و مسئول روابط عمومی مخابرات منطقه یزد از طرف زارع سرپرست مخابرات به سمت سرپرستی اداره روابط عمومی منصوب شد.
شایان ذکر اینکه مهدی فرجی با بیش از ۲۷ سال سابقه کار در روابط عمومی در پست کارشناس مسئول در این حوزه مشغول بکار بود و براساس پیشنهاد مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران به سمت سرپرست روابط عمومی مخابرات منطقه یزد منصوب گردید.
گفتنی است پیش از این عبدالمجید معنوی سکان روابط عمومی مخابرات منطقه یزد را در دست داشت و با بیش از ۳۰ سال سابقه کار در مخابرات به درجه بازنشستگی نائل آمد.