به گزارش اشکذر خبر، معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی استان در نشست شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: حوزه‌های فولاد، احداث نیروگاه خورشیدی، پتروشیمی، معدن، خدمات، تولیدات کاشی و بلور و تیغه سنگبری از موارد سرمایه گذاری خارجی در استان یزد است. دهقان حجم سرمایه گذاری خارجی استان یزد در […]

به گزارش اشکذر خبر، معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی استان در نشست شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: حوزه‌های فولاد، احداث نیروگاه خورشیدی، پتروشیمی، معدن، خدمات، تولیدات کاشی و بلور و تیغه سنگبری از موارد سرمایه گذاری خارجی در استان یزد است.

دهقان حجم سرمایه گذاری خارجی استان یزد در سال گذشته را ۷۴۶ میلیون یورو عنوان کرد و افزود: حجم سرمایه وارده پوششی این سرمایه گذاری‌ها در سال گذشته ۲۷ میلیارد و و ۳۰۰ هزار یورو و حجم سرمایه وارده غیر پوششی نیز ۶۰ میلیون یورو بوده است.
رضایی رییس شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد هم در این نشست با اشاره به اینکه بانک‌ها ۸۳ درصد از منابع خود را به تسهیلات اختصاص داده اند، گفت: هم اکنون مانده تسهیلات اعطایی ۴۱۳ شعبه بانک‌های استان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که اگر ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها را نیز در نظر گیریم این میزان ۸۳ درصد منابع بانک‌های استان را شامل می‌شود.
روسای مدیران استانی دستگاه‌های مالیاتی، بورس و اوراق بهادار، بیمه ایران، گمرک و تملیک اموال دولتی هم در ادامه این نشست گزارشی از عملکرد دستگاه‌های خود ارائه کردند
تشکیل نهاد نظارتی متناظر با بانک مرکزی در استان یزد، تشکیل نهاد نظارتی متناظر با بیمه مرکزی، تشکیل نهاد نظارتی متناظر با بورس و اوراق بهادار، تدوین ساز و کار حمایت از بنگاه‌های تولیدی خوش نام، تدوین اطلس سرمایه گذاری و اشتغال، تعریف منطقه ویژه سلامت و منطقه ویژه انرژی خورشیدی از مصوبات این نشست بود.