پیرو موافقت شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلهای مردم‌نهاد وزارت کشور با درخواست تاسیس مجمع خیرین در حوزه مدیریت بحران، روز گذشته دومین نشست هیئت مؤسس مجمع خیرین مدیریت بحران کشور در محل سالن کنفرانس سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد.

به گزارش صبح ساباط، طی این نشست،در خصوص نام هاي پیشنهادی مجمع خیرین تجمیع، اساسنامه و صورت جلسات رسمی توشیح و راهبران استان های سراسر کشور برای توسعه شعبات در استان‌ها و شهرستانهای منتخب مشخص شد.
مجمع خیرین مدیریت بحران کشور در نظر دارد با پرهیز از موازی کاری بر جبران حلقه های مفقوده برای یاری رسانی در سوانح طبیعی و حوادث صنعتی کشور با تکیه بر توان نیکوکاران و خیرین و مسئولیت اجتماعی بنگاه های بزرگ متمرکز گردد.

انتهای پیام/