معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد گفت: براساس نظر حقوقی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی بخش ندوشن از حوزه انتخابیه یزد، اشکذر و زارچ منفک و به حوزه انتخابیه تفت و میبد ملحق شد.

به گزارش صبح ساباط به نقل از روابط عمومی استانداری یزد علی اکبر عزیزی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد گفت: براساس نظر حقوقی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تغیراتی در حوزه انتخابیه شهرستان های استان در چهار حوزه انتخابیه انجام شد که به این ترتیب بخش ندوشن از حوزه انتخابیه یزد، اشکذر و زارچ منفک و به حوزه انتخابیه تفت و میبد ملحق شد.

او افزود: با توجه به اینکه ی بخش ندوشن از لحاظ تقسیمات کشوری جزو شهرستان میبد بود ولی ازلحاظ حوزه انتخابات ذیل حوزه انتخابیه یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن قرار گرفته بود، باپیگیری های صورت گرفته از سوی استانداری و همچنین نمایندگان محترم مردم تفت و میبد و یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی این اصلاحیه صورت گرفت و حوزه فرعی انتخابیه بخش ندوشن از توابع شهرستان میبد از حوزه اصلی انتخابیه یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن منفک و به حوزه انتخابیه تفت و میبد ملحق شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در پایان ادامه داد: به این ترتیب با این اصلاحیه نام حوزه های انتخابیه یزد، اشکذر و زارچ و بخش ندوشن به یزد، اشکذر و زارچ تغییر یافت.
انتهای پیام/