مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد گفت: در سال ۱۴۰۲ به تعداد 11 هزار و 744 فقره پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی وارد شده است.

به گزارش صبح ساباط به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی یزد، سید محمدمهدی مهاجریان مقدم درخصوص آمار و عملکرد ۱۲ ماهه تعزیرات حکومتی گفت: اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد در سال گذشته به ۱۱هزار و ۷۴۴ فقره پرونده رسیدگی کرده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی افزود: تعداد ۱۱ هزار و ۷۱۹ پرونده مختومه شده که در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و پرونده های قاچاق کالا و ارز بوده است.
وی گفت: در ۱۲ماهه سال ۱۴۰۲، تعداد پنج هزار و ۳۳۸ فقره پرونده به اداره اجرای احکام ارسال شده که از این تعداد پنج هزار و ۱۴۹فقره پرونده اجرا و مختومه شده است.
مهاجریان مقدم تصریح کرد: در این مدت بیش از سه هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال از محکومیت‌های صادره وارد اجرای احکام شده، که از این میزان بیش از هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال از جریمه وصول و به حساب خزانه واریز گردیده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ادامه داد: بیش از ۲۱۰ میلیارد ریال از کل وصولی ها مربوط به خسارت در حق شکات پرونده بوده که در این اداره کل پس از اجرای حکم به شاکیان برگردانده شده است .
مهاجریان مقدم گفت: در ۱۲ ماهه سال گذشته تعداد ۴۱۹ تیم گشت مشترک اعزام شده که ۲هزار و ۵۴۹ مورد بازرسی انجام شده است که منجر به تشکیل ۶۷۵ فقره پرونده شده است.

انتهای پیام/