نشست هماهنگی امور انتخابات با بخشداران مستقل استان یزد به ریاست رئیس ستاد انتخابات استان یزد در محل ستاد انتخابات استان برگزار شد.

به گزارش صبح ساباط؛ نشست هماهنگی امور انتخابات با بخشداران مستقل استان یزد به ریاست علی اکبر عزیزی رئیس ستاد انتخابات استان یزد در محل ستاد انتخابات استان برگزار شد.

در این نشست، که با حضور شاه حسینی رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات، سعید رستگاری دبیر ستاد انتخابات، سالاری دبیر هیئت بازرسی و صابری رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان برگزار شد، در رابطه با موضوعات مربوط به برگزاری انتخابات و مسائل مختلف و فراهم کردن زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات بحث و تبادل نظر شد.