رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد در نشست بررسی گزارش اقدامات محورهای 15 گانه برنامه تحولی یزدِ نوین، این سند را مسیری جدید و تازه در توسعه استان معرفی کرد.

به گزارش صبح ساباط؛ به نقل از دبیرخانه مرکز راهبردی پیشرفت و عدالت استان یزد؛ مجید دهقانی زاده رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد با بیان اینکه روزمره‌گی یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه استان یزد است، سند تحولی یزدِ نوین را مسیری تازه و جدید در فرآیندهای تحولی و توسعه‌ای استان دانست و گفت: مرکز راهبردی پیشرفت و عدالت استان امیدواری تازه‌ای را در استان در جهت برنامه‌های تحولی و توسعه ایجاد کرده است.

دهقانی‌زاده افزود: در همین راستا مدیریت ارشد استان نیز تأکید دارد فرآیندهای تحولی و توسعه‌ای ذیل این مرکز تعریف شوند.

وی با تاکید براینکه رضایت شهروندان از عملکرد ادارات و دستگاه‌های اجرایی امری مهم در ارزیابی فعالیت‌های آنان در جشنواره شهید رجایی است، ایجاد رضایتمندی را از اهداف تحولی سند یزدِ نوین عنوان کرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد بر نقش بخش خصوصی در کنار بخش دولتی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان اشاره کرد و گفت: اهمیت بخش خصوصی در این بوده که از روندهای عادی و روزمره به دور است و می‌تواند به بخش دولتی در این زمینه نیز کمک کند.

در این نشست که با حضور تیم کنترل و پایش پروژه‌های تحولی یزدِ نوین برگزار شد، گزارش پیشرفت گزارش کار و اقدامات محورهای ۱۵ گانه این سند و نیز وضعیت پروژه‌های اولویت دار هر محور بررسی شد.

لازم به ذکر است؛ وضعیت و پیشرفت کار پروژه‌های تحولی یزدِ نوین به صورت برخط توسط مسئولین ارشد استان قابل رصد است و نشست تحلیل و بررسی آن‌ها بصورت هفتگی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار می‌شود.