بخشدار مرکزی یزد در نشستی با حضور نماینده فرمانداری شهرستان یزد، دهیار،اعضای شورا و نانوایان صنفی و خانگی روستای فهرج به بررسی وضعیت حوزه آرد و نان این روستا پرداخت.

به گزارش صبح ساباط؛ محمد صادق ابوالقاسمی بخشدار مرکزی یزد در نشستی با حضور نماینده فرمانداری شهرستان یزد،دهیار،اعضای شورا و نانوایان صنفی و خانگی روستای فهرج به بررسی وضعیت حوزه آرد و نان این روستا پرداخت.

در این نشست تصمیماتی جهت تسهیل پخت نان در حوزه خانگی و صنفی اخذ شد.

شایان ذکر است؛ تخصیص آرد فوق العاده به نانوایان خانگی و صنفی و پایش پخت نان (در صورت پخت موثر و با کیفیت امکان دریافت تشویقی و در غیر اینصورت امکان کاهش سهمیه)، تسهیل اعتبار بخشی به نانوایان خانگی و کمک به کاهش هزینه های پخت بخصوص در حوزه هزینه گاز و انرژی مصرفی، فعالسازی یک واحد نانوایی غیرفعال با کمک دهیاری و راه اندازی آن با توجه به تراکم جمعیتی منطقه از جمله تصمیمات این نشست بود.