روابط عمومی مدیریت بحران استان خبر داد: رنگ آبی استان یزد در بین استان‌های قرمز کشور حاکی از مدیریت و کنترل این مقوله در استان است.

به گزارش صبح ساباط، روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استان یزد نقشه پراکندگی مکانی جانباختگان تصادفات رانندگی‌ را منتشر کرد.

بر این اساس؛ رنگ آبی استان یزد در بین استان‌های قرمز کشور حاکی از مدیریت و کنترل این مقوله در این استان می‌باشد.