با حضور مهندس ابوالفضل خوشنویس، دومین نانوایی مهمانشهر اتباع خارجی در شهرستان میبد به بهره برداری رسید.

به گزارش صبح ساباط؛ با حضور مهندس ابوالفضل خوشنویس، دومین نانوایی مهمانشهر اتباع خارجی در شهرستان میبد به بهره برداری رسید.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان در حاشیه این بهره برداری گفت: در راستای برنامه های تحولی اداره کل و با هدف کاهش مشکلات مهاجرین خارجی ساکن در مهمانشهرها دومین نانوایی در شهرستان میبد راه اندازی شد.

مهندس خوشنویس با تاکید بر این نکته که یکی از  محورهای برنامه تحولی راه اندازی نانوایی در سطح مهمانشهرهاست گفت: با این اقدام ضمن جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در خصوص توزیع آرد دسترسی مهاجرین به نان نیز آسان تر می شود.

وی تصریح کرد: راه اندازی نانوایی در مهمانشهر اردکان نیز در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت.