این طرح باعث تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی چرخاب شده از لحاظ زیست محیطی با انتقال پساب تصفیه شده از تصفیه‌خانه فاضلاب و کاهش انباشت پساب در تصفیه‌خانه همراه است.

به گزارش صبح ساباط، در ادامه برنامه های سفر سید ابراهیم رئیسی رییس جمهوری و وزیر نیرو به استان یزد، فازاول طرح بازچرخانی پساب شهر یزد به منابع آب زیرزمینی، امروزپنجشنبه ۲۲ دیماه مورد بهره برداری قرار گرفت.
این طرح که شامل احداث ۴٫۵ کیلومتر خط لوله GRP به قطر ۴۰۰ میلیمتر و حفر و آماده سازی ۶ حلقه چاه جهت جمع آوری و جذب پساب است باعث تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی چرخاب می‌شود و از لحاظ زیست محیطی با انتقال پساب تصفیه شده از تصفیه‌خانه فاضلاب و کاهش انباشت پساب در محوطه تصفیه‌خانه فاضلاب شهر یزد همراه است.
دبی طراحی شده در این طرح برابر با ۲۵۰ لیتر بر ثانیه است.

انتهای پیام/ص*