سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان یزد و دانشگاه آزاد یزد با امضای تفاهم نامه ای بر تقویت منابع، فرصت های علمی، فرهنگی و پژوهشی در استان یزد تاکید کردند.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد یزد، تفاهم نامه همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان یزد و دانشگاه آزاد یزد، با حضور سعید زارع رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان یزد و محمدرضا دهقانی اشکذری رئیس دانشگاه آزاد یزد در سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان یزد به امضا رسید.

در این تفاهم نامه بر همکاری طرفین در توان افزایی سازمانی، دسترسی و برخورداری از امکانات، ظرفیت¬ها و توانمندی¬های متقابل علمی و پژوهشی دو مجموعه تاکید شد.
در بخشی از این تفاهم نامه مقررشد: فعالیت های مشترک در زمینه توسعه و گسترش همکاری های متقابل و مشارکت در فعالیت های پژوهشی، آموزشی، اطلاع رسانی، مشاوره ای و بهره گیری از منابع، امکانات و توانمندی های علمی تخصصی و اجرایی در حوزه های پژوهشی، آموزشی، اطلاع رسانی و مشاوره ای،انجام شود.

در ادامه، بهره مندی متقابل از توانایی ها، ظرفیت ها و امکانات یکدیگر، بهره مندی متقابل در ایجاد و توسعه ارتباطات و تعمیق مناسبات علمی و فرهنگی فیمابین، ایجاد بانک اطلاعاتی مورد نیاز در حوزه های تخصصی، نمایه سازی مستندات علمی مورد نظر کتابخانه در بانک اطلاعاتی با قابلیت امکان جستجو، اجرای فرآیند شناسایی و تحلیل دادگان علمی در حوزه تخصصی، نمایه سازی اطلاعات و اسناد کتابخانه با قابلیت اعمال سطوح دسترسی برای مخاطبان از دیگر بخش های امضای این تفاهم نامه بود.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی یزد هم  به تدوین پروژه تاریخ شفاهی تاریخچه ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد از طریق مصاحبه با پیشکسوتان با مشارکت مرکز و دانشگاه، برگزاری تورهای بازدید دانشجویان و اساتید دانشگاه از واحدها و فعالیت های مرکز.، همکاری محتوایی مرکز در برگزاری نمایشگاه های مناسبتی در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد را متعهد شد.

همچینی سازمان اسناد متعهد شد: همکاری دانشگاه در خصوص فعالیت های مرکز در قالب اعزام کارآموزان دانشگاهی به خصوص در رشته های علم اطلاعات و دانش شناسی و تاریخ و فرصت مطالعات اعضای هیئت علمی دانشگاه در شاخه علوم انسانی، همکاری محتوایی و تأمین اساتید توسط مرکز در برگزاری نشست ها، کارگاه ها و همایش های آموزشی در حوزه اسناد و کتابداری برای دانشجویان دانشگاه به منظور ارتقاء دانش اعضا، همکاری محتوایی و تأمین اساتید توسط مرکز در برگزاری نشست ها و همایش های آموزشی به منظور حفاظت و نگهداری از اسناد و استانداردسازی آن برای کلیه کارکنان دانشگاه.، همکاری دانشگاه در برگزاری میز گرد تخصصی تاریخ شفاهی، همکاری بین مرکز و دانشگاه در زمینه ی مبادله و اهدای کتاب به منظور غنی سازی منابع و کتابخانه های دیجیتال، همکاری بین مرکز و دانشگاه در زمینه ی استخراج گزارش های علم سنجی و تحلیلی براساس کلیدواژگان تخصصی در حوزه های مختلف تخصصی و موضوعی، ارسال کتب دانشجویی توسط دانشگاه به مرکز بر اساس مصوبه ی واسپاری، انجام تبادلات اسنادی بین مرکز و دانشگاه را انجام دهد.

انتهای پیام/