مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد با بیان اینکه ۴۳درصد از کل آزادسازی اراضی راکد مربوط به سه سال اخیر می باشد ابراز کرد: در سه سال گذشته به اندازه کل ادوار، پرونده ها در جلسات داوری و حل اختلاف بررسی و تعیین تکلیف شده است.

به گزارش صبح ساباط؛ سید مجتبی نجفی مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد با اشاره به رویکرد استان برای فعال سازی مجدد واحدهای راکد اظهار کرد: در چند سال گذشته با توجه به حجم تقاضا برای انعقاد قرارداد حق بهره برداری از اراضی صنعتی استان، تعداد قابل توجهی از این قرارداد همچنان راکد و بدون استفاده مانده است که بر اساس سیاست های کلان استان در صورت عدم اقدام در بازه زمانی مشخص طبق قانون این قراردادها فسخ می شوند.

نجفی با اشاره به برگزاری جلسه داوری قراردادهای راکد در هفته جاری افزود: با توجه به سفر مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به یزد، در جلسه ای ۲۶ قرارداد راکد در استان یزد مورد بررسی قرار گرفت.

وی عنوان کرد: از تعداد قراردادهای بررسی شده ۱۳ قرارداد واگذاری زمین به مساحت بیش از ۷۱هزار و ۶۰۰ متر مربع فسخ شد و برای ۱۳ قرارداد دیگر به مساحت ۱۰۶هزار و ۱۵۷ مترمربع مهلت مجدد صادر شد.

مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد با بیان اینکه ۴۳درصد از کل آزادسازی اراضی راکد مربوط به سه سال اخیر می باشد ابراز کرد: در سه سال گذشته به اندازه کل ادوار، پرونده ها در جلسات داوری و حل اختلاف بررسی و تعیین تکلیف شده است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۹۸ تاکنون بیش از ۹۵ هکتار از اراضی راکد با فسخ و خلع ید آزادسازی شده که بیش از ۱۸.۳ هکتار آن مربوط به سال ۱۴۰۱ است که جدیت سیاست های استان را برای بازپس گیری اراضی واگذار شده صنعتی نشان می دهد.