دادستان مرکز یزد گفت: اقدامات انجام شده در راستای رویکرد اصلاح و تربیت زندانیان و حمایت از خانواده های آن برای جلوگیری به چرخه جرم در استان به نقطه مطلوب رسیده است.

به گزارش صبح ساباط؛ دادستان استان یزد ضمن قدردانی از اداره کل زندان ها،  انجمن حمایت و بنیاد تعاون این اداره در زمینه توسعه اشتغال مددجویان خانواده زندانیان گفت: اقدامات انجام شده در راستای رویکرد اصلاح و تربیت زندانیان و حمایت از خانواده های آن برای جلوگیری به چرخه جرم در استان به نقطه مطلوب رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از زندانیان پس از اتمام دوره حبس با توجه طی کردن دوره های آموزشی در دوره محکومیت مستعد حضور در بنگاه‌های اقتصادی هستند و بسیاری از آنها کارافرین شدند و ایجاد اشتغال کردند.

وی با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با زندانی اصلاحی است رویکردی قهری هم جای خود باقی است افزود: از سه هزار و ۴۰۰ زندانی در استان و حدود ۲ هزار نفر انهادر زندان حصور دارند و تسهیلات در یافت نمی کنند.

وی گفت :باید توان و طرفیت زندانی در دوران حبس و تا زمان اجرای رای استفاده کرد بدین ترتیب نگاه ما انسانی و بازپروری است البته با حفظ رویکرد قانونی و حقوقی.

  • نویسنده : حیران