سفرای ۵ کشور قزاقستان، نیوزلند، کره جنوبی، کوبا و صربستان از مسیر گردشگری آب هفت روایت آب و زندگی، موزه آب و آب انبار دروازه مهریز بازدید کردند.

به گزارش صبح ساباط؛ سفرای ۵ کشور قزاقستان،نیوزلند، کره جنوبی، کوبا و صربستان از قسمتی از مسیر گردشگری آب “هفت روایت آب و زندگی” موزه آب و آب انبار دروازه مهریز بازدید کردند.

شایان ذکر است؛ مسیر گردشگری آب که با همکاری دفتر منطقه ای یونسکو تهران و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری یزد اجرا شده است؛ مورد استقبال سفرا قرار گرفت.