فرمانده سپاه الغدیر استان یزد گفت: در کشور عزیزمان نیروی انسانی با ایمان با بصیرت ولایتمدار و با شجاع و حاضر در صحنه فراوان داریم و تنها باید ارتباط بین این نیروی انسانی ماهر با صنعت به وجود بیاید که اگر  این ارتباط تنگاتنگ بین صنعت و دانشگاه ایجاد شود می توان در عرصه های مختلف بدرخشیم.

به گزارش صبح ساباط؛ سردار زارع کمالی در بخش دیگری از سخنانش  با بیان اینکه مهمترین وظیفه اساتید شناخت ماموریت و حضور به موقع در ماموریت است تصریح کرد: شهدا نیز ماموریت جنگ سخت را خوب شناختند و در آن ماموریت خوب حضور پیدا کردند و از آرمانهای انقلاب خوب دفاع کردند و برای همین امروز باید گفتمان سازی در جامعه شکل بگیرد برای حل نظام ومسائل و مطالبه گری در این زمینه شکل بگیرد.

وی افزود:  اساتید توانایی حل مسائلی را دارند که بر عهده احاد جامعه نیست که این موضوع مسئولیت اساتید را سنگین تر می کند و خوشبختانه اساتید کشورمان در مسائلی به مانند موضوعاتی کرونا خوب درخشیدند.

فرمانده سپاه الغدیر نیروی انسانی را  یکی از مهمترین مولفه های قدرت هرکشوری دانست و  اظهار داشت: در کشور عزیزمان نیروی انسانی با ایمان با بصیرت ولایتمدار و با شجاع و حاضر در صحنه فراوان داریم و تنها باید ارتباط بین این نیروی انسانی ماهر با صنعت به وجود بیاید که اگر  این ارتباط تنگاتنگ بین صنعت و دانشگاه ایجاد شود می توان در عرصه های مختلف بدرخشیم.

  • نویسنده : حیران