اطلاعیه مهم آخرین مرحله انتخاب پروژه طرح اقدام ملی مسکن شهر یزد توسط متقاضیان واجد شرایط صادر شد.

به گزارش صبح ساباط؛ بنا بر اعلام روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد متقاضیان محترم طرح اقدام ملی مسکن شهر یزد ، که افتتاح حساب شده و واریز وجه اولیه بطور کامل نموده و پیامک انتخاب پروژه دریافت کرده اند ، از ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۲۰ دی ماه و طی مدت سه روز (روزهای مراجعه متقاضیان در سامانه مشخص است) میتوانند با مراجعه به سامانه انتخاب پروژه به نشانی temyazd.ir نسبت به انتخاب پروژه خود اقدام نمایند .

لازم به توضیح است در این مرحله ۱۴۰۰ واحد در مناطق بلوار مدرس (اکرمیه) و آزادشهر ارائه خواهد شد.

همچنین این مرحله آخرین مرحله انتخاب پروژه برای متقاضیان واریز وجه نموده در طرح اقدام ملی مسکن خواهد بود.

توصیه ویژه اینکه متقاضیانی که در طرح اقدام ملی مسکن تایید نهایی شده و افتتاح حساب نشده اند ، بتدریج در طی ماههای آتی افتتاح حساب شده و پروژه تخصیص خواهد یافت.