مدیرکل کمیته امداد استان یزد در جلسه شورای زکات استان  با اشاره به زکات جمع آوری شده در استان یزد اظهار داشت: در 7 ماه گذشته، 30 میلیارد تومان زکات در استان یزد جمع آوری شده که 2 میلیارد تومان آن زکات واجب و 28 میلیارد تومان آن زکات مستحب و 1.5 میلیارد تومان نیز کفارات جمع آوری شده است.

به گزارش صبح ساباط؛ مدیرکل کمیته امداد استان یزد در جلسه شورای زکات استان  با اشاره به زکات جمع آوری شده در استان یزد اظهار داشت: در ۷ ماه گذشته، ۳۰ میلیارد تومان زکات در استان یزد جمع آوری شده که ۲ میلیارد تومان آن زکات واجب و ۲۸ میلیارد تومان آن زکات مستحب و ۱٫۵ میلیارد تومان نیز کفارات جمع آوری شده است.

محمد شجاعان عنوان کرد: کفارات با همکاری سازمان غله به آرد تبدیل می شود و آرد یا نان بین نیازمندان توزیع می شود.

وی در مورد موارد مصرف زکات جمع آوری شده در استان نیز بیان کرد: ۲۰ میلیارد تومان از این میزان صرف تهیه سبد معیشتی برای خانواده های نیازمند، ۲٫۵ میلیارد تومان صرف تهیه مسکن محرومان، ۳٫۵ میلیارد تومان صرف تامین جهیزیه، ۱٫۵ میلیارد تومان صرف درمان و ۲٫۵ میلیارد تومان نیز برای تحصیل دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت هزینه شده است.

شجاعان با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰۰ مبلغ در سطح استان کار ترویج فرهنگ زکات را انجام می دهند، از امام جمعه یزد خواست: تا موضوع مهم زکات در نمازجمعه برای مردم تشریح شود.