کارگروه تنظیم بازار به ریاست استاندار یزد و دبیری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد تشکیل جلسه داد.

به گزارش صبح ساباط به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد، کارگروه تنظیم بازار یزد با چند دستورکار تشکیل جلسه داد که مهمترین آن وضعیت ذخیره سازی و توزیع کالاهای اساسی در استان یزد بود.
در این زمینه اداره کل غله استان یزد، وضعیت شکر و برنج استان یزد، میزان ذخیره و سازی و آینده نگری در مورد ذخیره این کالاها را مورد بررسی قرار داد.
همچنین شرکت پشتیبانی امور دام نیز در مورد ذخیره مرغ منجمد، گوشت منجمد گوساله و نهاده های دامی به ارائه گزارش پرداخت.
یکی از مهمترین مصوبات این جلسه، پیگیری صدور مجوز برای واحدهای صنعتی استان یزد به منظور خرید شکر مورد نیاز خود از واحدهای تولیدی داخل استان است.
در این نشست همچنین شرکت طراح سامانه ستاد، توضیحاتی در مورد توزیع کالاهای اساسی از جمله مرغ گرم از طریق این سامانه ارائه داد.