مجوز تزریق واکسیناسیون دانش آموزان ۱۲ تا ۱۷ سال با واکسن پاستوکووک صادر شد.

به گزارش صبح ساباط؛ معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد گفت: با توجه به تامین واکسن پاستوکووک و مجوز تزریق آن برای افراد ۱۲ تا ۱۷ سال (۱۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) در دو نوبت با فاصله ۲۸ روز تزریق می شود.

شریفی ادامه داد: همچنین این گروه سنی می توانند واکسن سینوفارم نیز انتخاب کنند و در همه مراکز تجمیعی تزریق می شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در شهرستان یزد واکسن پاستوکووک در مرکز تجمیعی امام علی واقع در میدان عالم، مرکز تجمیعی شهید میرجلیلی واقع در بلوار نواب صفوی و مرکز تجمیعی مسجد روضه محمدیه موجود است و به متقاضیان تزریق می شود.