بایگانی‌های https://zil.ink/jashnvare_beiat_dar_ghorbat - صبح ساباط
ثبت نام دهمین دوره جشنواره متنوع، متفاوت و جذاب بیعت در غربت ۱۶ مهر ۱۴۰۲

ثبت نام دهمین دوره جشنواره متنوع، متفاوت و جذاب بیعت در غربت

شرکت‌کنندگان باید تنها در هر بخش از بخش‌های هفت‌گانه جشنواره یکی از رشته‌های آن بخش‌ها را انتخاب کنند و به طور کلی می‌توانند در دو رشته شرکت کنند. آثار ارسالی در تمامی رشته‌ها باید با محوریت امام زمان (عج) باشد در غیر اینصورت داوری نخواهد شد.