بایگانی‌های https://artyazdplus.ir/paydari-۲/ - صبح ساباط
برگزاری کارگاه آموزشی چرا خاطرات جنگ مهم است؟ ۰۸ آبان ۱۴۰۲
به همت حوزه هنری یزد برگزار می شود:

برگزاری کارگاه آموزشی چرا خاطرات جنگ مهم است؟

معرفی و شناساندن نویسنده‌های بسیاری در عرصه دفاع مقدس و پایداری یکی از فعالیت‌هایی است که مرتضی سرهنگی در دفتر ادبیات و هنر مقاومت انجام داده است.