بایگانی‌های https://arbaeen.ostanyazd.ir - صبح ساباط
ثبت نام مدیران کاروان های زیارتی اربعین/تهعدی درقبال کاروان های ثبت نشده در سامانه نداریم ۲۱ تیر ۱۴۰۲
جانشین ستاد اربعین حسینی استان یزد خبر داد:

ثبت نام مدیران کاروان های زیارتی اربعین/تهعدی درقبال کاروان های ثبت نشده در سامانه نداریم

جانشین ستاد اربعین استان گفت: مدیران کاروان های اربعین می توانند با مراجعه به نشانی https://arbaeen.ostanyazd.ir از 17 تیر تا 17 مردادماه در سامانه ثبت نام مدیران ویژه پیاده روی اربعین 1402 ثبت نام نمایند.