بایگانی‌های BTS تلفن همراه - صبح ساباط
رایزنی برای احداث تنها سامانه BTS فاز هشت تلفن همراه در شهرستان تفت 05 شهریور 1399

رایزنی برای احداث تنها سامانه BTS فاز هشت تلفن همراه در شهرستان تفت

مدیر مخابرات منطقه یزد به منظور رایزنی در خصوص احداث تنها سامانه BTS فاز هشت تلفن همراه در شهرستان تفت و همچنین یک سایت BTS روستایی با فرماندار آن دیدار و گفتگو کرد.