بایگانی‌های 7 میلیون تومان - صبح ساباط
تداوم پنجشنبه های مهربانی با کمک بانوی یزدی ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
تداوم پنجشنبه های مهربانی با کمک بانوی یزدی

تداوم پنجشنبه های مهربانی با کمک بانوی یزدی

بانوی یزدی مبلغ ۷ میلیون تومان را به شکرانه سلامتی فرزندان خود به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اهدا کرد.