بایگانی‌های 412 تیم تخصصی درمان - صبح ساباط
درمان بیش از ۱۵۰۰۰ نفر توسط تیم تخصصی درمان جامعه بسیج پزشکی یزد ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

درمان بیش از ۱۵۰۰۰ نفر توسط تیم تخصصی درمان جامعه بسیج پزشکی یزد

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد گفت:‌ سپاه نهادی برآمده از مردم در کنار مردم و برای مردمی است که بیش از چهار دهه ثابت کردند پای ارزشها و اصول انقلاب با تمام وجود ایستاده‌اند و بر عهد خود وفادارند.