بایگانی‌های 40 میلیون تومان - صبح ساباط
اختصاص هزینه خیرات به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد ۱۶ اسفند ۱۴۰۲

اختصاص هزینه خیرات به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

خانواده دهقان دهنوی مبلغ ۴۰ میلیون تومان هزینه ای را جهت شادی روح اموات خود به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اهدا کردند.