بایگانی‌های 36 ساعت در هفته - صبح ساباط
۳۶ ساعت در هفته برای مادران کارمند دارای فرزند زیر هفت سال ۲۱ خرداد ۱۴۰۲

۳۶ ساعت در هفته برای مادران کارمند دارای فرزند زیر هفت سال

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گفت: این مادران می‌توانند هشت ساعت را در طول هفته استفاده کنند یا پنجشنبه‌ها تعطیل باشند.