بایگانی‌های 33 سال توقف طرح - صبح ساباط
آغاز ساخت بلوار پیامبر اعظم(ص) پس از ۳۳ سال ۲۰ مرداد ۱۴۰۲
شهردار یزد عنوان کرد:

آغاز ساخت بلوار پیامبر اعظم(ص) پس از ۳۳ سال

شهردار یزد گفت: یکی از مشکلات این بود که کاربری‌های شناوری که در طرح‌های گذشته برای شهرداری در نظر گرفته شده بود تا بتوان با مردم در تملک از این زمین‌ها استفاده کرد مورد موافقت قرار نگرفت و همین موضوع سبب زمان بر شدن پروژه می‌شود.