بایگانی‌های 30میلیون، آزادی زندانیان - صبح ساباط
آزادی سنگ کار یزدی با همت نیکوکاران دارالعباده ۱۰ آذر ۱۴۰۲

آزادی سنگ کار یزدی با همت نیکوکاران دارالعباده

گاهی یک حادثه میتواند مسیر یک زندگی را چنان تغییر داده که هیچ وقت به ذهن یک انسان خطور نمیکند، پس ای کاش قبل از هر کاری به نکات ایمنی در آن کار توجه کرده زیرا گاهی یک سنگ بسیار کوچک میتواند سال را برای یک خانواده بی بهار کند.

کمک دندانپزشک یزدی به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد ۱۳ اسفند ۱۴۰۱
تداوم پنجشنبه های مهربانی

کمک دندانپزشک یزدی به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

علی آقا خجسته دندانپزشک یزدی مبلغ ۳۰ میلیون تومان هزینه مراسم سالگرد مادر خود را به آزادی یک محکوم مالی جرائم غیر عمد اختصاص داد.