بایگانی‌های 27 رمضان در یزد - صبح ساباط
خاطره ۲۶ و۲۷ رمضان امسال شاعر و نویسنده یزدی/مسجد جامع در قُرُق زنان ۲۹ فروردین ۱۴۰۲
یادداشت رسیده؛

خاطره ۲۶ و۲۷ رمضان امسال شاعر و نویسنده یزدی/مسجد جامع در قُرُق زنان

و اما امروز ( سه شنبه/بیست و هفتم رمضان ) واقعا جای سوزن انداختن نبود ؛ و مسجد جامع در قُرُقِ زنها بود ۰از هشتی روبروی امام زاده قل هو اللهی زن ها نشسته بودند ؛ تا زیر گنبد و شبستان و تمام راهروها ؛ امروز نماز جماعت ظهر و عصر را در گرمخانه خواندیم ؛ بر خلاف دیروز که در زیر گنبد برگزار شد.