بایگانی‌های 25 میلیون تومان - صبح ساباط
کمک شرکت تعاونی ریخته گری فولاد سپند مهریز ۲۶ اسفند ۱۴۰۲
کمک شرکت تعاونی ریخته گری فولاد سپند مهریز

کمک شرکت تعاونی ریخته گری فولاد سپند مهریز

شرکت تعاونی ریخته گری فولاد سپند مهریز مبلغ ۲۵ میلیون تومان را جهت آزادی یک زندانی جرائم غیر عمد اهدا نمود .