بایگانی‌های 25 اسفند، یزد - صبح ساباط
۲۵ اسفند، دومین جشنواره کویری ورزش های روستایی و بازی های بومی محلی یزد ۲۲ اسفند ۱۴۰۱
کویر احمد آباد مشیر؛

۲۵ اسفند، دومین جشنواره کویری ورزش های روستایی و بازی های بومی محلی یزد

دومین جشنواره کویری ورزش های روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان یزد در کویر احمدآباد مشیر برگزار می شود.