بایگانی‌های 19 تیر 3هزار مگاوات افزایش - صبح ساباط
رکورد مصرف برق کشور ۱۹ تیر با ۳هزار مگاوات افزایش شکست ۲۰ تیر ۱۴۰۲

رکورد مصرف برق کشور ۱۹ تیر با ۳هزار مگاوات افزایش شکست

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان گفت: میزان مصرف برق سال گذشته در گرمترین روز یعنی ۲۵ مردادماه به ۶۹ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسید که هم اکنون در مقایسه با سال گذشته سه هزار مگاوات افزایش مصرف برق داشتیم.