بایگانی‌های 185 زندانی غیر عمد - صبح ساباط
آزادی ۱۸۵ زندانی غیر عمد یزدی در سال ۱۴۰۲ ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
آزادی ۱۸۵ زندانی غیر عمد یزدی در سال ۱۴۰۲

آزادی ۱۸۵ زندانی غیر عمد یزدی در سال ۱۴۰۲

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان یزد از آزادی تعداد ۱۸۵ مددجو جرائم غیر عمد در سال ۱۴۰۲ به همت نیکوکاران دارالعباده خبرداد.