بایگانی‌های 18% متولدین پسر استان - صبح ساباط
درصد نام گذاری به اسم «محمد» در بین متولدین یزدی ۱۵ مهر ۱۴۰۲

درصد نام گذاری به اسم «محمد» در بین متولدین یزدی

مدیر کل ثبت احوال استان گفت: در یکسال گذشته هزار و ۵۰۰ نوزاد معادل ۱۸ درصد کل متولدین پسر به نام و القاب پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی (ص) مزیّن شدند.