بایگانی‌های 14 متهم شهادت شهید عجمیان - صبح ساباط
احکام ۱۴ متهم پرونده شهادت مظلومانه شهید عجمیان صادر شد ۲۹ فروردین ۱۴۰۲
رئیس کل دادگستری استان البرز خبر داد:

احکام ۱۴ متهم پرونده شهادت مظلومانه شهید عجمیان صادر شد

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: صدور و اجرای احکام اعدام سید محمد حسینی و محمدمهدی کرمی به اتهام «افساد فی الارض» بوده، نقش و دخالت موثر آن‌ها در شهادت سید روح الله عجمیان نیز محرز بوده است؛ بدین نحو که در گواهی پزشکی قانونی آمده است علت تامه فوت، نارسایی حاد قلبی به دنبال خونریزی شدید داخلی متعاقب برخورد تقریبا همزمان جسم برنده و نوک تیز (چاقو) به قفسه صدری و جسم سخت به پهلوی راست است.