بایگانی‌های 12 شرکت مسافربری - صبح ساباط
۱۲ شرکت مسافربری در سطح مرکز استان  یزد ویژه نوروز بازرسی شد ۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۲ شرکت مسافربری در سطح مرکز استان یزد ویژه نوروز بازرسی شد

۱۲ شرکت مسافربری در سطح مرکز استان یزد ویژه نوروز بازرسی شد

دراجرای گشت مشترک ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۳ در سطح استان یزد، بازرسی از ۱۲ شرکت مسافربری در سطح مرکز استان انجام شد