بایگانی‌های 100 میلیون تومان - صبح ساباط
کمک موسسه خیریه ام البنین کبیر یزد به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد ۲۸ اسفند ۱۴۰۲

کمک موسسه خیریه ام البنین کبیر یزد به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

موسسه خیریه محبان ام البنین کبیر یزد مبلغ 100 میلیون تومان را با نیت کمک به آزادی 3 زندانی جرائم غیر عمد اهدا نمود .